Clinic för Paulo Bastos

Den 12-13 dec har vi clinic för Paulo Bastos.

Kontakta Maja för mer info.

 znurran@me.com  eller 070-980 61 91

"Man ska aldrig handskas med hästen i vredesmod.

 Att lära sig det och vänja sig vid det är viktigast av allt för den som umgås med hästar.

Ty vreden är blid och åstadkommer ofta sådant som man sedan får ångra."
  Xenofon