Äntligen!

Så kunde Anna och Carolines häst, Ami, äntligen flytta in här hos oss. Som dom har letat :-)

"Man ska aldrig handskas med hästen i vredesmod.

 Att lära sig det och vänja sig vid det är viktigast av allt för den som umgås med hästar.

Ty vreden är blid och åstadkommer ofta sådant som man sedan får ångra."
  Xenofon