Molnby är beläget i norra delen av Vallentuna socken i Stockholms län.

Molnby är en gård som härstammar från 1450-talet och utgjorde under historisk tid en ensamgård.

Kulturmiljön väster och norr om Molnby är unik.

Den pekar på en kontinuerlig utveckling av bebyggelse och landskap sedan bronsåldern.

På 1600-talet sammanslogs byns gårdar och bebyggdes till säteri.

Varför det i dag heter gård och inte säteri vet vi inte, däremot vill vi byta tillbaka till säteri.

Molnby sätesgård karterades första gången sannolikt i slutet av 1600-talet.

Det finn även ett odaterat koncept som av stilen av döma sannolikt är yngre.

Örestal, utsäde och antalet skördade lass hö framgår inte av textbeskrivningen.

Lilla Mölneby och det avgärdade hemmanet Snaptuuna nämns i beskrivningen.

Av konceptkartan till häradsekonomiska kartan från sekelskiftet

1900 framgår att det fanns en gård på Molnby och 14 övriga bebyggda lägenheter.

Arealen åker uppgick till 155,6 hektar. Naturlig ängsmark omfattade 7,7 hektar återstod.

Här kan ni läsa mer om Molnby.

 1735 övertogs gården av arkitekten Carl Hårleman (1700-1753) som anses vara gårdens byggherre.
På 1800-talet fick gården sitt nuvarande utseende med veranda i två våningar.
Huset har en sexdelad plan och är knuttimrat och panelat.

Ca 1990 revs glasverandan då den var i mkt. dåligt skick och ersattes av en ny "öppen" veranda.

Ni kan se skillnaden mot bilden längst ner på sidan och dom äldre bilderna.

På gården finns även 6 st gamla torparbostäder som i dag endast är sommarbostäder.

Förutom inackorderings stall med ridhus, så bedrivs även ett "vanligt" traditionellt jordbruk på ca 80 hektar, där det odlas spannmål och vall.
Gården har också ett hjorthägn med ca 30 st. dovhjortar.
Till gården hör ca 300 ha skog med tillhörande älgar, rådjur, harar, fasaner och ett och annat vildsvin.

Det är nu 3 familjer boende på gården, alla arbetar på gården och med sina respektive företag.

Förutom stallet finns även en entreprenadfirma: www.molnbyentreprenad.se

Inga Ekström äger gården i dag, Ove var 3:e generationen Ekström på gården.

Ove & Ingas döttrar Helene och Susanne är 4:e generationen på gården

och barnbarnen Alice, Hanna, Astrid och Emma är 5:e generationen.
                    

"Man ska aldrig handskas med hästen i vredesmod.

 Att lära sig det och vänja sig vid det är viktigast av allt för den som umgås med hästar.

Ty vreden är blid och åstadkommer ofta sådant som man sedan får ångra."
  Xenofon